Upravit stránku

Otlukový buben - Los Angeles BLA 711

Otlukový buben se používá ke zjištění odolnosti kameniva proti drcení.

Zařízení je konstrukčně řešeno dle normy ČSN EN 1097 - 2.

Otlukový buben je řízen elektrickým panelem s počítadlem otáček. K zajištění bezpečnosti obsluhy slouží přední závora jištěná koncovým spínačem a zadní drátěný panel.

Zařízení je možno umístit do protihlukové kabiny.

Katalogové listy: